Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK)

Là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với tôn chỉ huy động trí tuệ và sức mạnh tập thể của các doanh nghiệp, doanh nhân, công dân Việt Nam hoặc doanh nhân, công dân Hàn Quốc gốc Việt Nam.

Sứ mệnh

Đại diện

Đại diện cho các Hội viên trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi, thúc đẩy lợi ích chính đáng, hợp pháp và đảm bảo công bằng trong thương mại và cạnh tranh.

Thúc đẩy

Hỗ trợ thúc đẩy phát triển đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho Hội viên; cung cấp, cập nhật kiến thức, cải thiện kỹ năng; kết nối tạo cơ hội kinh doanh cho Hội viên.

Xây dựng

Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; thúc đẩy chất lượng và đạo đức kinh doanh giúp bảo vệ và nâng cao uy tín, vị thế của Hội cũng như các Hội viên

ĐIỀU LỆ

Các quy định chính cho hoạt động của hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc

ĐĂNG KÝ

Đăng ký để gia nhập và tham gia các sự kiện của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc BAViK, cùng chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Hàn quốc ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững.

NHÀ TÀI TRỢ sự kiện

NHà tài trợ KIM CƯƠNG

Khoe restaurant

NHà tài trợ VÀNG

Lịch hoạt động của hội