BAViK

Giới thiệu

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK) là một tổ chức quan trọng đại diện cho sự hiện diện của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc. Hội được thành lập với mục đích tạo ra một mạng lưới kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, giúp họ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu với các đối tác Hàn Quốc.

Với sự đa dạng về ngành nghề và quy mô, các doanh nghiệp thành viên của Hội đang hoạt động mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ sản xuất, thương mại, dịch vụ đến giáo dục, du lịch và nghiên cứu. Với tầm ảnh hưởng lớn của mình, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời cũng là nơi để các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc có thể tìm kiếm các cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.

Lời chào mừng của Chủ Tịch


Đào Tuấn Hùng

Chủ Tịch BAViK