Ngày 5 tháng 6, Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK) đã có cơ hội tham dự một cuộc gặp gỡ đặc biệt với đoàn của Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Dũng. Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện các hội đoàn, cộng đồng người Việt từ 10h đến 11h30.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó Hàn Quốc là nhà đầu tư hàng đầu. Ông cũng đã cập nhật tình hình cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, với 240,000 người chưa nhập tịch và 80,000 người đã nhập tịch, số người đã nhập tịch tăng 26,000 người so với năm 2023.

Hội Sinh Viên đã giới thiệu cơ cấu của hội và nêu ra khó khăn về giấy tờ cho sinh viên tại Việt Nam. Họ đã đề xuất cần có chính sách thúc đẩy sinh viên hoàn tất học tập và về cống hiến cho đất nước.

Hội Doanh Nghiệp, với Chủ tịch Đào Tuấn Hùng và Ban Truyền Thông Phạm Mai Thương, đã nêu ra nhu cầu hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi pháp lý của hội viên và doanh nghiệp khi đầu tư từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Cuối cùng, Hội Người Việt đã đề nghị rõ ràng hóa thủ tục cấp căn cước công dân và ban hành quy định về việc phục hồi, khôi phục quốc tịch.

Cuộc gặp gỡ này không chỉ là cơ hội để các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc được gặp gỡ và trao đổi với Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, mà còn là dịp để BAViK thể hiện vai trò và tầm quan trọng của mình trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *