Vừa qua, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAVIK) đã tổ chức cuộc họp quan trọng tại Đại sứ quán Việt Nam với sự tham gia của các đại biểu như: ông Lê Văn Hùng, Bí thư thứ nhất phụ trách cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam; ông Đào Tuấn Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Phạm Việt Tuấn, Tham tán đầu tư Đại sứ quán Việt Nam. Cùng với các thành viên Ban Chấp hành (BCH) và đại diện từ nhiều doanh nghiệp tiêu biểu, cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động và định hướng cho tương lai.

Mở đầu Hội thảo, Chủ tịch Đào Tuấn Hùng đã tổng kết sự kiện ra mắt Hội vào tháng 5, nêu rõ những kết quả đạt được và các hạn chế cần khắc phục. Hội đã xác định các hoạt động trọng tâm đến cuối năm 2024, bao gồm: hoàn thiện tổ chức nhân sự, kết nạp hội viên mới, xúc tiến quan hệ đối tác, tăng cường truyền thông, tổ chức các hoạt động định kỳ theo chủ đề và phát triển các hoạt động mang lại doanh thu.

Cuộc họp cũng đã tuyên dương các cá nhân và doanh nghiệp đóng góp tích cực vào lễ ra mắt BAVIK như Phở Khỏe, Pams Korea, M Bluetour Korea, Vihanmall, CMC Global, và nhiều cá nhân tiêu biểu khác.

Đặc biệt, trong buổi Hội thảo Ông Lê Văn Hùng đã đóng góp ý kiến về việc phát triển Hội, nhấn mạnh việc thay đổi điều lệ và bổ sung thành viên ban chấp hành cùng cơ cấu tổ chức các ban chuyên môn, đồng thời ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển hội viên. Ông Phạm Việt Tuấn khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giao lưu và hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc, nhấn mạnh mục tiêu chuyển đổi Hội thành Vietcham để được chính phủ Hàn Quốc công nhận và hỗ trợ.

Cuộc họp cũng đã trao giấy chứng nhận và giới thiệu các hội viên mới, mở rộng mạng lưới và tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp.

Cuộc họp ngày 22/06/2024 đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho BAVIK. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả các thành viên để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh tại Hàn Quốc.

———————————-

►Group: BAViK – Hội Doanh nghiệp Việt ở Hàn | Facebook

►Fanpage: Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc – BAViK

►Website: Trang Chủ – BAViK

►Email: [email protected]

#HoiDoanhnghiepVietNamtaiHanQuoc#BAVIK#Hoptacphattrien#Khoinghiep#VietNamHanQuoc#Tintuc#diendankinhte

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *