Thông báo của UBNVNONN với việc đẩy mạnh triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) nhằm phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực NVNONN tham gia xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức với chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị là dịp để bà con kiều bào cùng các cơ quan chức năng trong nước trao đối về những vấn đề bà con quan tâm nhằm hỗ trợ, củng cố cộng đồng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ, tăng cường phát huy giá trị văn hóa truyền thống, ngôn ngữ, tiếng Việt; diễn đàn chuyên gia trí thức kiều bào hiến kế cho đất nước về các vấn đề cấp thiết, đón đầu xu thế phát triển, kết nối trí thúc, doanh nhân với bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong nước.

 1. Thời gian và nội dung chương trình: (dự kiến từ 21-24/8/2024)
 • Ngày 21/8: Đón đại biểu
 • Ngày 22/8:
  • Buổi sáng: Phiên khai mạc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.
  • Buổi chiều: 03 phiên chuyên đề tiến hành song song gồm: i) Kiều bào vì sự phát triển của địa phương và doanh nghiệp; ii) Đại đoàn kết, công tác hội đoàn và kiều bào trẻ; iii) đẩy mạnh hỗ trợ giữ gìn văn hóa, tiếng Việt trong cộng đồng. Bế mạc Hội nghị.
  • Buổi tối: Gala dinner.
 • Ngày 23/8: Chương trình đi khảo sát thực tế, gặp gỡ, trao đối với địa phương và doanh nghiệp trong nước.
 • Ngày 24/8: Tiễn đại biểu.

Một số hoạt động bên lề khác dự kiến gồm: tổ chức đoàn kiều bào tiêu biểu đến chào Lãnh đạo Nhà nước/Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham dự một số chương trình biều diễn nghệ thuật truyền thống; Giải Golf dành cho đại biểu tham dự Hội nghị..

 1. Đja điểm: dự kiến tại Hà Nội hoặc một địa phương lân cận.
 2. Số lượng đại biểu: dự kiến 400 đại biểu kiều bào và khoảng 200 đại biểu trong nước.
 3. Kinh phí: Ban Tổ chức đài thọ kinh phí ăn, ở, đi lại trong nước theo chương trình của Ban Tổ chức cho đại biều kiều bào. Đại biểu NVNONN tự túc chi phí vé máy bay đi và về.

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *